Peter Bjørn Olsen

Peter Bjørn Olsen er oprindelig uddannet på Danmarks Designskole på Linien for Tekstilformgivning. Han har dog i en lang årrække arbejdet med skulptur og relief, og herigennem udforsket den tredimentionelle form, ved brug af en række forskellige materialer. Han forholder sig meget åbent til valget af materialer, og blandt dem kan nævnes træ, glasfiber, kobber og   andre metaller.

En del af hans arbejder har stadig referncer til den tekstile baggrund, og det kommer ind imellem til udtryk gennem mønsteragtige gentagelser, og i måden materialerne samles.

I en årrække boede og arbejdede han i Californien, hvor han blandt andet studerede ved John F. Kenndy University, og supplerede sin uddannelse med en Master of Fine Arts i Mixed Media.

 

Han har gennem årene udstillet talrige gange, såvel i Danmark som i udlandet, og har modtaget en række legater, blandt andet fra Statens Kunstfond, Knud Højgårds Fond og Danmark-Amerika Fonden.

Han tilstræber at holde det formmæssige udtryk abstrakt, og selv om der i arbejderne er referencer til det der måtte have inspireret ham, er det vigtigt for ham, at temaet ikke bliver for konkret. Han ønsker herved at give beskueren plads og mulighed for

egne tolkninger.

1/1
Peter Bjørn Olsen
Skulptur