Robert Røssell

 
Robert Røssell
Robert Røssell
press to zoom
Robert Røssell
Robert Røssell
press to zoom
Robert Røssell
Robert Røssell
press to zoom
Robert Røssell
Robert Røssell
press to zoom
Robert Røssell
Robert Røssell
press to zoom
Robert Røssell
Robert Røssell
press to zoom
Robert Røssell
Robert Røssell
press to zoom
1/1

Omdrejningspunktet i Robert Røssells malerier er som oftest naturelementerne, stoflighedskontraster og rytmen i form, linie og streg. Et tilbagevendende emne er tit et dramatisk møde med jordoverfladen. Skybrud, regn, vild bevægelse og træer, har en stor betydning. Der arbejdes med et mix af fugle- jord- og myreperspektiv i samme maleri. Robert henter billederne fra sine drømme, hvor han oplever at være både tilskuer og aktør. Skyformationerne er ikke blot skyer – men også noget spirituelt, eller decideret fartøjer, der agerer som transportmiddel mellem det spirituelle og den virkelige verden. I mange af malerierne er der en historie eller handling, som titlen ofte beskriver, men dette er aldrig en hindring for beskuerens egen tolkning. Robert arbejder også med portrætter på baggrund af imaginære modeller, der beskriver menneskets sindsstemninger, og som lever og agerer i hans billedunivers. Materialerne er akryl, blyant og collage på lærred, som fusioneres i en sammensmeltning. Farverne svinger mellem de stærke og markante eller lægger sig tæt op ad jordfarver. Se en video med Robert her

Robert Røssell
Maleri, collage